Ritkaságok raktárunk rejtekéből – A zászlók

A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. A tűzoltó zászlók motívuma mindig a kifejezett eszme melletti elkötelezettség, a szervezethez való tartozás kifejezése.

Katasztrófavédelem

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a korábbi Tűzoltó Múzeum, alapítását követő gyűjtőmunka eredményeként mintegy félszáz zászló, zászlórúd és szép számú zászlószalag került az intézmény tulajdonába. A zászlók közül a legrégibb a Soproni Tűzoltó Egylet zászlaja 1866-ból. A korabeli zászlók szinte mindegyike kivételes mestermunka, melyekhez selyem brokátot, bársonyt, rojtokat és bojtokat használtak, arannyal hímezték. Az állami tűzoltóság megalakulása (1948) utáni zászlók egyszerűbbé, egységessé váltak, de szerepük, funkciójuk változatlan maradt.

A zászlók többségét sajnos kikezdte az idő „vasfoga”. Sok a raktárban várja sorsa jobbra fordulását, de szerencsére mintegy harmadukat sikerült restauráltatni. Ezeket a féltve őrzött, értékes ritkaságokat ismerhetik meg most az érdeklődők.