Megújult a múzeumpedagógiai programunk

2024. január 29. 08:23

Élményközpontú, játékos tárlatvezetés a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

Egy digitalizált világban, ahol rövid és gyors információhalmazok váltogatják egymást a pillanat töredéke alatt, a múzeumi képvilág, a néma szemlélődés a csendben álldogáló tárgyak, képek, könyvek egyre távolabb kerülnek a fiatal látogatóknak nem csak az igényétől, hanem idegrendszerük sajátosságától és befogadóképességétől is. A múzeumok iránti érdeklődés újraéledésének kulcsa a motiváció. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma a kor és a pedagógia változásainak kihívásaira reagálva újragondolta, és élményalapokra építette múzeumpedagógiai foglalkozásait.

A Múzeumban kihelyezett tárgyak önmagukban nem képesek felkelteni az érdeklődést, nem tudnak mesélni, nem tudják átadni azt a sok rejtett információt, kincset, amit magukban hordoznak. A sok szoba, a hosszú folyosó, a tűzoltók ruhái, felszerelései, a sisakok és az érmek, ezek mind-mind vonzzák ugyan a gyermeki tekintetet, de nem válnak ismeretté megfelelően felkeltett érdeklődés, motiváció és játék nélkül. 

A motiváció egy olyan késztetés, amely arra serkenti az egyént, hogy részt vegyen egy adott tevékenységben, a játékban, és elvégezze az ahhoz kapcsolódó feladatokat. A motiváció annak a tudása, hogy mit miért teszek. Ezt azonban jelentősen befolyásolja a felkínált alternatíva, a pozitív érzelmi viszony és a témához, tevékenységhez való kötődés. Minél nagyobb a motiváció, annál aktívabb a csoport figyelme, annál erőteljesebb a befogadás, intenzívebb az élmény.

A játék, a gyerek természetes közege. Ez által fedezi fel a világot, szerzi meg ismereteit, ismeri fel önmaga lehetőségeit. A játék által elégíti ki kíváncsiságát, tevékenységi vágyát. De a játék nem csak a gyerek, hanem maga az ember alapvető tevékenysége is korosztálytól függetlenül.

A múzeumpedagógia összekötő kapocs a kiállítás és a látogató között, összehangolt, tervezett és jól felépített csapat-, valamint projektmunka a muzeológus, a múzeum pedagógusa, valamint az óvodák, iskolák pedagógusai között. 

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink egyik célja a gyerekek, diákok belső motivációjának beindítása, egy aktív légkör megteremtése, majd megtartása a múzeumlátogatás idejére. A múzeumpedagógiai foglalkozások újragondolása szükségszerű. A régi filmek, a színező, egy vers megtanulása „iskola szagú”, a gyerekeknek már nem élmény. A személyes tapasztalatok, a játékközpontú gondolkodás az, ami lehetővé teszi az élmények intenzívebb átélését, a szociális kompetenciák fejlődését, a múzeumi gyűjtemény üzenetének belsővé válását. 

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink fő célja a tűzoltás történetének megismertetése a hozzánk érkező diákokkal, sokszínűségének feltárása, a hivatástudat magjának elvetése, valamint alapvető tűzvédelmi ismeretek átadása a tárlat segítségével.

A múzeumi látogatásra történő felkészítés elengedhetetlen része a múzeumi anyag befogadásának. Az óvodások, valamint az első osztályosok felkészülése már a tanteremben elkezdődik egy múzeumi mese segítségével, amit a pedagógusok a Múzeum weboldaláról ingyenesen le tudnak tölteni. A múzeumba érkezve folytatódik a mese, a kaland és kezdetét veszi a kalóz bingó. A 2-3. osztályosok itt ismerkednek meg Kalóz Jack történetével, a Tűz-tenger szigeteivel, majd miután nevet adtak a csapatok a hajóiknak, együtt indulunk útnak, hogy megszerezzük a tűzkalózok vörös bundájának ragyogásához nélkülözhetetlen tudást. 

Az idősebb korosztálynak szóló foglalkozás bevezető részének központi eleme szintén az élmény, de már egy nagyobb kihívást és kockázatot jelentő formában. A diákok csapatépítő játékokon keresztül tapasztalják meg a tűzoltó hivatáshoz szükséges képességeket önmagukban, valamint fedezik fel az együttműködésben rejlő erőt. Innen indulva pedig már a kiállítás anyaga is élővé válik. A tárgyak mögött megjelennek az emberek, a törekvések, az elszántság és sok esetben a fájdalom, a kudarc épp úgy, mint az élet megmentésének öröme. 

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma nem egy szokványos múzeum. Nálunk a gyűjtemény megtekintéséhez elszántság, bátorság és szívből jövő kíváncsiság kell, melyet, ha kezdetben nem is érez magában a látogató, mire az élmények és játékok világán át a tárlat végére ér, egészen biztosan magába szív a gyűjteményből, valamint a vele utazó muzeológusok, pedagógusok téma iránti elkötelezettségéből és szeretetéből.