Gyermekfoglalkozások

Játékos tárlatvezetés

a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában

 

 

Kicsi Jack Múzeuma

- nagycsoportos óvodások, valamint az általános iskola 1. osztályos tanulói részére - 

 

Az általános iskola első osztályos tanulói még a megismerési folyamatok tekintetében közel állnak az óvodás, nagycsoportos korosztályhoz. A betűkkel még csak ismerkednek, figyelmük fenntartásához változatos tevékenységre van szükség, előzetes ismereteik leginkább a tűzoltók munkájára terjednek ki, és ez köthető leginkább az óvodai nevelés programjába, valamint az iskolai tananyaghoz is.

A foglalkozásnak kiemelt előzménye a Múzeumról szóló, az oldal alján, ingyenesen letölthető mese, mely felkészíti a gyerekeket a tárlatvezetésre. Előzetesen megismerik kalóz Jack történetét, a Múzeum témáját, történeti felépítését. A gyerekek a Múzeumba érkezve már tudják, hogy mire számíthatnak, a sok újdonság már ismerősen fog hatni, így figyelmük, érdeklődésük fókuszálhatóbbá válik.

A tűzkalózok tengeren túli haramiák. Retteg tőlük minden tűzoltó, mert ezek a haramiák a tűzoltók tudásából táplálkoznak. A legenda szerint a tűzkalózok csodaszép vörös bundája csak e tudástól ragyoghat oly fényesen, hogy még a nap is elbújik a felhők mögé, ha meglátja.

Védekezni ellenük lehetetlenség, hiszen a tűzkalózok a tűzrókák nemzetségéből származnak. Ravaszak, gyorsak és nem félnek semmitől. 

Minden évben egyszer hajóra szállnak és a Tűz-tengeren végighajózva, szigetről-szigetre járva megszerzik minden kérdésükre a választ, hogy fenntartsák bundájuk színének ragyogását.

A gyerekek miután felidézték a tűzkalózok történetét személyesen is megismerkednek kalóz Jack-el, valamint ükunokájával, kicsi Jack-el, aki az Óperenciás tengeren is túl lakik. Kicsi Jack, aki történész, az ükapja, kalóz Jack kalandozásai során összegyűjtött tárgyaiból létrehozott tűzoltó múzeum igazgatója.

Kicsi Jack nagyon szereti a tűzoltók munkáját, életét, azok történeteit, ezért tűzoltóemlékeket gyűjt. De vajon kik is azok a tűzoltók, mivel foglalkoznak, milyen eszközöket használnak a munkájukhoz és milyen társszakmák kapcsolódnak még hozzájuk?

A gyerekek ezekre a kérdésekre 4-5 fős csoportokban egy múzeumi bingo segítségével keresik a választ, miközben megtanulják, mi a különbség az égés és a tűz között, mi kell az égéshez, hogyan lehet tüzet eloltani, mi az a szárazoltás, mit kell tenni, ha tűz üt ki valahol és végül, de nem utolsó sorban, elsajátítják a segélyhívás mikéntjét is. 

A gyerekek nem távoznak üres kézzel a múzeumból. A játék nyereménye a kalózok legfőbb kincse, egy arany tűzróka érem, amit mindenki hazavihet magával.

A foglalkozás célja a tűzoltó szakma kialakulásának, fejlődésének megismertetése, a hivatás megszerettetése, tűzmegelőzési ismeretek, tűzeset során a helyes viselkedésminták, a segélyhívás mikéntjének elsajátíttatása. 

A foglalkozás jó hatással van a szociális kompetenciákra, az együttműködési képességre, az egymásra figyelésre, formálja a gyerekek és a pedagógusok szemléletét a tűzmegelőzés fontosságával kapcsolatban. 

A foglalkozás jól kapcsolható a környezetismeret órához/foglalkozáshoz, valamint a pályaorientációs naphoz.

A foglalkozás időtartama: kb. 60 perc.

 

 

 

Tűzkalózok

- az általános iskola 2-3. osztályos tanulói részére -

 

Te találkoztál már Jack-el, a tűzkalózok vezetőjével? Hogy nem? És azt sem tudod kik azok a tűzkalózok?

A tűzkalózok a tűzrókák nemzetségéből származnak. Retteget haramiák, akik a Tűz-tengeren hajózva szerzik meg a tűzoltók tudását. Hogy hogyan? Gyere el a Katasztrófavédelem Központi Múzeumába osztályoddal és megtudod te is! 

A Tűzkalózok múzeumpedagógiai foglalkozás célja a tűzoltó szakma és a tűzoltáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések kialakulásának, fejlődésének megismertetése, a hivatás megszerettetése, az egyéni felelősség felismertetése, tűzmegelőzési ismeretek, tűzeset során a helyes viselkedésminták, a segélyhívás mikéntjének elsajátíttatása.

A gyerekek a múzeumlátogatásra történő felkészítés, valamint a játék felvezetése után 2-4 fős csoportokban, egy kalandlap segítségével hajózzák körbe a Tűz-tengert, avagy a Múzeum kiállítóhelységeit, ahol választ kapnak a kalandlapon található kérdésekre. A kérdéseket közösen átbeszélve, teremről teremre járva írjuk fel a lapra, így egészen biztosan minden csapat biztos tudással és sikerélménnyel gazdagodik. 

A kooperatív foglakoztatás a szociális készségek fejlesztésén túl alkalmas az ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésére is, miközben hozzájárul a tanulócsoporton belüli együttműködési képességek kialakításához és fejlesztéséhez. A csoport tagjai a feladatokat egymással kapcsolatot teremtve oldják meg. Együtt kell a választ megtalálniuk és szépen, helyesen a papírra vetniük. Minden tag felelősséget vállal a csoportban és a feladatmegoldásban betöltött szerepéért, épp úgy, miként a tűzoltók is a kárelhárítás, egy mentési folyamat, vagy épp tűzoltás során.

A tanulóknak össze kell dolgozni, meg kell beszélni, hogy a hallottak alapján ki mire gondol, melyik a helyes válasz, majd közösen kell döntést hozniuk. Egyéni felelősségük abból fakad, hogy a csoport sikere, a kalandlap helyes kitöltése minden egyes tanuló teljesítményétől, figyelmétől függ. Ez arra sarkalja a tagokat, hogy segítsék egymást. Aki bejárta az összes szigetet, megválaszolta az összes kérdést és még a próbatételt is kiállta, az eljutott a kincsig és megszerezte az arany tűzkalóz érmet.

Ezt, a múzeumpedagógiai foglalkozás során elsajátított együttműködési képességet a hozzá kapcsolódó ismeretekkel a diákok remélhetőleg, mintegy életszemléletként átviszik majd az élet más területeire is. Nem csak megismerik, de megszeretik a tűzoltó hivatást, hogy majdan a jövőben annak valamelyik területén a versengő egyéni érdekeket hajszoló világból kiszakadva egymást támogatva újítsák meg a szakmát és tegyék biztonságosabbá, élhetőbbé a világot.

A foglalkozás jól kapcsolható a környezetismeret órához/foglalkozáshoz, valamint a pályaorientációs naphoz.

A foglalkozás időtartama: kb. 90 perc.

 

 

 

Az Időtlenség Birodalma

- az általános iskola 4-6. osztályos tanulói részére -

 

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma maga az Időtlenség Birodalma, hiszen itt egyszerre van jelen a múlt, a jelen és a jövő az ide látogató gyerekek személyében, akik a gyűjtemény által inspirálódhatnak. A gyerekek nem csak egy szakmát, hanem egy hivatást ismerhetnek meg a Múzeumba betérve. Betekintést nyernek a tűzoltás, a katasztrófavédelem szerteágazó tevékenységébe, területeibe, mely során visszajelzést kapnak benyomásaik által saját érdeklődési területükről. Belső motivációjuk erősödik, fejlődik önismeretük.

A Múzeum nem csak értékes tárgyi gyűjtemények, hanem fontos értékek és tudás elmélyítésének, átörökítésének a helye is. Itt a gyerekeknek korosztálytól függetlenül lehetősége nyílik egy felelősségteljesebb, egymásra és a világra nyitott, odafigyelő gondolkodásmód elsajátítására. Ehhez azonban nem elég végigsétálni a termeken és meghallgatni a tárlatvezetést, hanem meg is kell élni az egyes korokat, élményeket, benyomásokat. De hogyan? A válasz egyszerű: a képzelet és a kalandvágy segítségével, némi csapat- és projektmunkával fűszerezve.

Indiana Jones létezése óta tudjuk, hogy a történészek és a régészek munkája igazi kaland, a múzeum pedig több, mint régi kacatokkal telepakolt épület. Itt bármikor bármi megtörténhet, hiszen csak egy lépés választja el a múltat a jelentől, a hétköznapok világát a Mindenek Világától.

A Mindenek Világa az Időtlenség Birodalmán túl, három napi járóföldnyire található. A térképen hiába is keresnéd, mert ember oda még soha be nem tette a lábát. Történt egyszer, hogy tűz ütött ki a Mindenek Világában. A mindenek tanácstalanok voltak, soha ilyen velük ezelőtt még nem történt, de látták, hogy ha most nem tanulják meg, hogyan bánjanak a tűzzel, miként vigyázzanak vele és oltsák el, akkor világuk nagy veszélybe kerül és akár végleg a lángok martalékává lehet. 

Összeült a Mindenek Nagy Táncsa. A Tanács varázslója, Tiempók – aki nyolc szemével egyszerre látta a múltat, a jelent és a jövőt -, megállította az időt és vele a lángokat, amíg küldötteik elmennek az Idő Kapuján át az Időtlenség Birodalmába. A tüzet az Időtlenség Birodalmában már régóta ismerték és tudták azt is, hogyan bánjanak vele. Ezért a mindenek útra keltek az Időtlenség Birodalmába, hogy megszerezzék a megfelelő tudást ahhoz, hogy felépítsék Mindenek Világának első tűzoltó állomását, kiképezzék a tűzoltóikat, és elkészítsék a tűzoltáshoz szükséges felszereléseket, eszközöket.

A gyerekek 4-5 fős csapatokban fognak dolgozni meghatározott téma és cél mentén. Az összegyűjtött információt majd be is kell mutatniuk a többi csoportnak, mivel csak az így összeadott tudásból fogják tudni felépíteni Mindenek Világának tűzoltó állomását.

Az időkeret kötött és szűk lesz, így koncentrált figyelemre és munkára lesz szükség. A gyerekek egy térkép segítségével viszonylag szabadon mozoghatnak a múzeumban az első 20-25 percben. Egy időben, több teremben is megfordulnak, így a foglalkozás levezetése maga is csapatmunkát igényel a múzeumpedagógus, a muzeológus és az osztályt kísérő pedagógusok részéről is. 

A kutatómunka során a csoportok mentorokat kapnak a felügyelő pedagógusok, valamint a múzeumi munkatársaktól személyében, továbbá használhatják a mobiltelefonjukat is. A gyűjteményben kihelyezett QR kódok tökéletes kiegészítői a játéknak, valamint a múzeumi anyag feldolgozásának. 

A foglalkozás célja, feladata: a Katasztrófavédelmi Központi Múzeum gyűjteményének interaktív, játékos feldolgozása.

A foglalkozás feladata: a tűzoltó szakma kialakulásának, fejlődésének megismertetése, a hivatás megszerettetése a dramatikus-, a projektoktatás eszközein, valamint az alkotás folyamatain keresztül.

A foglalkozás jó hatással van a szociális kompetenciákra, az együttműködési képességre, a kommunikációs, valamint az előadókészségre, a lényeglátásra, az egymásra figyelésre, valamint az empatikus készségekre.

Kapcsolódó tudományterületek (tantárgyak):

  • történelem,
  • társadalomismeret,
  • környezetismeret/fizika,
  • művészettörténet/vizuális kultúra.

Foglalkozás időtartama: kb. 90 perc változatos helyszínekkel és tevékenységekkel.

 

 

 

Váltsd valóra az álmodat!

- az általános iskola 7-8. osztályos tanulói részére -

 

„Az élet nem arról szól, hogy megtaláld önmagad. Az élet arról szól, hogy létrehozd önmagad.” (George Bernard Shaw)

 

Bár még súlyát inkább csak a szülők és az osztályfőnökök érzik az általános iskola végén történő iskolaváltásnak és pályairány meghatározásának, sokat segíthet a diákoknak is egy szakmatérkép, mely segítségével megismerhetik a tűzoltók munkáját, a Katasztrófavédelem szerteágazó területeit. 

A szakmatérkép egy új szemszögből ad betekintést a Múzeum kiállítási anyagába. A tárgyak mögött emberek, tulajdonságok, érdeklődési területek jelennek meg, melyekben a diákok is felfedezhetik önmagukat. A kiállítás megtekintése előtt feltérképezik önmagukat is. Összeírják erősségeiket, elképzelt lehetőségeiket.

A kiállítási anyag megtekintése után a diákok saját jellemzőik, személyiségvonásaik és erősségeik tükrében létrehozzák önmaguk „tűzoltó alteregóját”, majd megkeresve saját helyüket a Katasztrófavédelem rendszerében helyezik el magukat a térképen, elvégre – ahogy a foglalkozás mottója is sugallja –, az élet nem arról szól, hogy megtaláljuk, hanem hogy létrehozzuk önmagunkat.

A siker kulcsa a tudatosság. Ha valamit el akarunk érni, tudnunk kell, hogy hogyan, és hogy annak mi az ára. Csak az elhivatottság képes valóra váltani az álmokat. Ezért zárásképp még számításba vesszük azt is, hogy milyen tulajdonságokra és felkészülési folyamatokra van szükség ahhoz, hogy a térképen kijelölt célt, és helyet el is érjük.

A foglalkozás feladata: a tűzoltó szakma kialakulásának, fejlődésének, a katasztrófavédelem rendszerének és szakterületeinek megismertetése, a hivatás megszerettetése.

A foglalkozás időtartama kb. 90 perc a diákok aktivitásától függően.

 

„Egy mindenkiért…”

- múzeumpedagógiai foglalkozás középiskolás diákok részére - 

 

A foglalkozás során a diákok a múzeumba érkezve a foglalkoztató teremben gyülekeznek, ahol 3 csapatépítő, az együttműködést segítő játékban vesznek részt, majd egy azt követő, átvezető beszélgetés után tekintik meg vezetéssel a múzeumot. A tárlatvezetés után újra beülnek a foglalkoztatóba, ahol egy lezáró játékkal búcsúzunk tőlük. A foglalkozás fő célja az együttműködés fontosságának megéreztetése, valamint annak felismertetése, hogy az összefogás mekkora jelentőséggel bír a tűzoltóság munkájában, fejlődésében és hatékonyságában.

A foglalkozás célja, feladata: a Katasztrófavédelmi Központi Múzeum gyűjteményének interaktív feldolgozása.

A foglalkozás feladata: a tűzoltó szakma kialakulásának, fejlődésének megismertetése, az emberi viselkedés és a hatékony, valamint az eredményes munkavégzés, kárelhárítás, személymentés közötti összefüggések felismertetése. 

A foglalkozás jó hatással van a szociális kompetenciákra, az együttműködési képességre, az egymásra figyelésre, a csapatmunkára.

Foglalkozás időtartama: kb. 90 perc a diákok aktivitásától függően

 


 

Előzetes bejelentkezés csoportok részére:

e-mailben: ghmbygbzhmrhz@xngirq.tbi.uh

Telefonon: 1 - 261-3586