Tűzoltózászlók – 1. rész

2021. február 26. 13:19

Tűzoltózászlók - Háromrészes sorozatunk első fejezetében a zászlók vázlatos történetével, illetve a tűzoltózászlók kialakulásával foglalkozunk.

A katonai csapatok a zászlót – póznára erősített, rendszerint négyszögletes alakú, színes selyemdarabot – tekintették legbecsesebb jelképüknek.

Zászló szavunkról a legkorábbi hiteles adat 1395-ből ismeretes. A zászló színével és ábrájával rendszerint valamilyen eszmét fejez ki. Jelenthet államiságot, nemzetiséget, egyházat, várost, intézményt, uralkodó vagy főúri családot, de kifejezhet gyászt, megadást, vesztegzárat, mutathat rangot, de felhasználható jelbeszédre is. 

Katasztrófavédelem
A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt gyakran ábrázolják zászlóval a kezében – Szent Flórián barokk oltárszobra 1733-ból (KKM gyűjteménye)

A nemzeti zászlók a polgári nemzetek kialakulásával a XVII-XIX. században jöttek létre. Az 1789-es francia trikolór hatására az európai lobogók legtöbbje háromszínű. Nálunk kezdetben a „vér színű”, azaz egyszínű vörös zászlók terjedtek el. A piros-fehér-zöld lobogót Magyarország jelvényeként 1848-tól számíthatjuk. Az egyszínű fekete a gyász, a fehér a megadás, az egyszínű vörös pedig régtől fogva a tűz jelzésére szolgált. Pozsonyban már 1446-ban feljegyezték, hogy 45 dénárt fizettek egy vörös tűzjelző zászlóért.

Katasztrófavédelem
1848-as nemzetőr zászló Szombathelyről, amit 1877-től a helyi tűzoltó egyesület használt saját testületi zászlójaként (KKM gyűjteménye)

Szó esett róla, hogy a zászló intézményt is jelenthet. Az önkéntes tűzoltóság intézményének kialakulásával, majd elterjedésével együtt járt a tűzoltózászlók számának növekedése is. Az önkéntes tűzoltók zászlaja lett az a jelvény, amelyhez a csapat minden tagja ragaszkodott, amely köré csoportosultak, és amit követni kötelességüknek tekintettek. Az első aradi Önkéntes Polgári Tűzoltókar 1861-ben kelt rendszabályában a zászlóra vonatkozóan a következőket olvashatjuk: „A zászló vörös damasztból, arannyal hímezve, az egyik oldalán Sz. Flórián a város czímerével, a másik oldalon Sz. István Szűz Máriával, és felette az ország czímere” legyen. Zászlójukat 1868. július 26-án szentelték fel. Ennek az ünnepi eseménynek az emlékét ezüstérem őrzi, amelyen Szent Flórián felhőn álló, zászlós és vízöntős alakja látható. A rajta található jelmondat: „Egy mindnyájaért, s mindnyájan egyért!” 

Katasztrófavédelem
Az aradi tűzoltókar tagjainak ábrázolása a Vasárnapi Újság 1862. április 6-iki számában

Ajánlott irodalom:

MINÁROVICS János: Dicső múltból – méltó jövőbe. Zászlóinkról. In: Tűzvédelem, 1991. április, 34. o.

DR. HADNAGY Imre József: Adalékok a tűzoltózászlók történetéhez. Védelem online, 2009.

DR. BERKI Imre: Csak bot és vászon? – Kiállítás a múzeumban. Védelem online, 2012.