Debreceni gólyanyakú fecskendő modellje

2020. június 09.

Mi az a gólyanyakú fecskendő és kik voltak a diáktűzoltók?

Katasztrófavédelem

Debreceni diáktűzoltók XVIII-XIX. században használt gólyanyakú fecskendőjének modellje. Oldalán felirat: Sz. k. Debrecen Városa a’ Fő Tanodai tűzoltó Társaságnak 1863. A kocsi nyitott víztartályában (medence) kapott helyet a szivattyú, ehhez csatlakozott a vízsugár irányítására szolgáló gólyanyakú sugárcső. A gólyanyakkal ellátott fecskendők ún. nyomófecskendők, tehát vizet nem tudtak fölszívni, ezért azt vödörlánc segítségével öntötték a medencébe, majd kétoldali pumpálással, a gólyanyakú sugárcsövön keresztül juttatták a tűzbe. A gólyanyakú sugárcső hatótávolsága 3-4 méter volt, víztartó medencéjébe kb. 150 vödör víz fért, egy gólyanyakú fecskendő működtetéséhez pedig közel 30 ember volt szükséges.

Katasztrófavédelem
Szigetvár gólyanyakú fecskendője

A nagyobb iskolavárosok Nyugat-Európában igen korán fölismerték a nagy létszámú és szervezetten rendelkezésre álló diákság jelentőségét a tűz elleni védekezésben. A történeti Magyarország különböző városaiban, így pl. Debrecenben (1657-ben), Hódmezővásárhelyen (1724-ben), Kunszentmiklóson (1767), Sárospatakon (1779-ben), Kolozsváron (1892-ben) létrejövő diáktűzoltóságok a hivatásos tűzoltóságok elődjének tekinthetők, amelyek működése még utóbbi megszervezése idején, tehát az 1870-es évek után is kimutatható. Az 1848/49-es szabadságharc idején sok diáktűzoltó részt vett az osztrákok elleni harcokban, ezért annak leverését követően a diáktűzoltóságok működését néhány évre betiltották. A kétféle tűzvédelmi szerv egyidejű működése egy adott városban olykor hatásköri problémákhoz vezetett: Debrecenben több alkalommal megtörtént, hogy egy tűzeset oltásakor a városi hivatásos tűzoltók és a diáktűzoltóság tagjai összeverekedtek, mivel nem tudták eldönteni, hogy melyikük illetékessége alá tartozik a lángok megfékezése. A helyzetet a városok vezetése a diáktűzoltóságok föloszlatásával igyekezett tisztázni: Debrecenben 1880-ig, Sárospatakon 1914-ig működtek diákokból álló tűzoltóegységek.

Katasztrófavédelem
Debreceni diáktűzoltók csoportképe 1870-ből, középen a modell által rekonstruált gólyanyakú fecskendő