Ünnepi állománygyűlés május 4. Szent Flórián napja alkalmából

2023. május 04. 10:00

Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezünk.

„Kérünk, Urunk, Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz bennünket minden lelki és testi veszedelem, főként a tűz pusztításai és gonosz vágyaink lelket emésztő lángjai ellen! Krisztus a mi Urunk által! Ámen!”

Hosszú évszázadok óta így imádkoznak így az emberek Szent Flóriánhoz. Szent Flórián az egyik legnépszerűbb, és leggyakrabban ábrázolt középkori szent. Szobra vagy képe majdnem minden településen megtalálható volt. Az emberek a tűzzel szemben teljes kiszolgáltatottságban éltek, minden vagyonuk egy pillanat alatt a lángok martalékává válhatott, ezért szükségük volt egy emberfeletti erővel bíró külső segítségre. Szent Flórián így válhatott bátor viselkedése, önfeláldozása miatt a tűz és vízveszedelem ellen védő szentté. 

Florianus valós történelmi személy volt. A fennmaradt források szerint magas rangú katonatiszti családból származott, majd később a római hadsereg tisztje lett. Szolgálata során egy közeli erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián - szinte kilátástalan helyzetben - megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát, s hírét szájról szájra adva tovább, már életében megszületett a Flórián-legenda. Floriánus tűzoltó volt. Későbbi kínzásakor fáklyával égették, és a legősibb oltó anyagban lelte halálát: vízbe fulladt. Életében és a sírjánál is főképp a tűzesetekkel a tűzoltók, kéményseprők által elszenvedett balesetekhez hasonló eseményekkel kapcsolatos csodák történtek. Személye a tűzoltó munka lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, becsületet, önfeláldozást és segítségnyújtást.

Szent Flóriánt a második világháború után igyekeztek elfelejteni, ám eszmeiségét nem lehetett száműzni. 1948 és 1991 között a tűzoltókat is szeptember 29-én a Fegyveres Erők Napján köszöntötték és ünnepelték. Kultuszának újjáélesztése sokak kívánsága volt. 1991-ben Belügyminiszteri utasítás született arról, hogy május 4-e (Flórián napja) legyen hivatalosan ismét a tűzoltók napja. Ez a tűzoltóhagyományok megőrzésének, a tűzoltóságok társadalmi megbecsülésének, és a tűzoltók tevékenysége méltó elismerésének fontos állomása volt.

Ünnepi állománygyűlésünkön Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ általános igazgatóhelyettese köszöntötte a tanintézményben jelenlévőket, majd a képzésben résztvevők részéről Müller Györgytől ünnepi beszédet hallhattunk. Ezt követően a kitüntetések, előléptetések ismertetése következett:

Dr. Góra Zoltán tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Tűzoltóság Napja alkalmából, szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítése elismeréseként soron kívül előléptette tűzoltó alezredessé Korom Zoltán tűzoltó őrnagy urat, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ ügyeletvezetőjét. Az elismerés a BM OKF központi ünnepségén került átadásra.

Lipták Attila tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Tűzoltóság Napja alkalmából, „A 2022. év beavatkozásában való közreműködésért” tárgyjutalomban részesítette Bohán László tűzoltó százados urat, a Műszaki Szakcsoport főtanárát. Az elismerés a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepségén került átadásra.

Müller Róbert tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kiállításának felépítéséhez nyújtott kiemelkedő szakmai tudással végzett munkája elismeréseként dicsérő oklevelet adományozott a Tűzoltó 2. szakasz állományából, Varga Károly úr képzésben résztvevőnek.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma kiállításának felépítéséhez nyújtott kitartó munkája és hozzáállása elismeréseként dicsérő oklevelet adományozott a Tűzoltó I. szakasz állományának, a Tűzoltó II. szakasz állományának, a Tűzoltó III. szakasz állományának és a Tűzoltó IV. szakasz állományának.

Az ünnepség zárásaként a zenekar előadásában a Szózat hangzott el.

Fotó: Molnár Máté László - KOK