Felavatták a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben a Nemzeti Tűzoltó Emlékhelyet

2022. május 10.

Május 7-én, szombat délelőtt avatták fel a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen a Nemzeti Tűzoltó Emlékhelyet.

A magyar nemzet mélységes szeretettel, elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik a haza szolgálatában, embertársai mentése közben életüket vesztették. Hősi halott bajtársak, tűzoltók, tűzoltó-tűzszerészek, tartós légoltalmi szolgálatosok nevét őrzi, örökíti meg ez az emlékmű. Így kívánunk számukra méltó emléket állítani.

Az emlékmű helyszíne szimbolikus, hiszen abban a Nemzeti Sírkertben került felállításra, ahol 18 bajtársunk van eltemetve. 

A most felavatott emlékműre 124 hősi halott neve került fel, akiket kötelességük teljesítése során ért utol a halál. A rendelkezésre álló források alapján a hősök névsora Beregszászi Sándor önkéntes debreceni diákkal kezdődik, aki 1861-ben vesztette életét, és a 2013-ban elhunyt Kövecs Gergő nevével zárul.

Az emlékművet Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézetének Főigazgatója és Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke leplezte le.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság nevében avató beszédet mondott Professzor Dr. Réthelyi Miklós.

Az emlékművet megáldotta Jákob János dandártábornok Protestáns Tábori Püspök.

Ezt követően a megemlékezés koszorúi kerültek elhelyezésre.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója helyezte el az első koszorút az emlékműnél. Ezt követően a Magyar Tűzoltó Szövetség, a Nemzeti Örökség Intézete, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, a Magyar Honvédség, a
Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete végül az alkotók és a kivitelezők.