Tartalomjegyzék

Polgári Védelem Világnapi megemlékezés

2020. március 05.

2020. március 03.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége a Polgári Védelem Világnapja alkalmából 2020. március 3-án koszorúzási ünnepséget tartott a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán a Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál.

A bensőséges hangulatú ünnepségen beszédében Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy úr, az MPVSZ szakmai alelnöke felidézte a légoltalom megalakulásától az egységes katasztrófavédelmi szervezet létrejöttéig ívelő történelmi folyamatot.

Ezt követően a hála és a kegyelet koszorúinak és virágainak elhelyezésére került sor a Légoltalom Hősi Halottai Emléktáblájánál.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának koszorúját Dr. Berki Imre múzeumigazgató és Diriczi Miklós tű. ezredes helyezte el.

Hőseink emlékét kegyelettel megőrizzük!