Tartalomjegyzék

Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén

2019. december 07.

A Magyar Tudomány Ünnepe és Magyarország NATO tagságának 20., a Genfi Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szerveztek.

A Magyar Tudomány Ünnepe jegyében a Magyar Polgári Védelmi Szövetség, a Magyar Hadtudományi Társaság Katasztrófavédelmi- és Polgári Védelmi Szakosztálya, a Magyar Környezetvédelmi Egyesület, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Katasztrófavédelmi Intézete, a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesület, a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma együttműködve a Védelmi Információs Központ Alapítvány kuratóriumával tudományos konferenciát szervezett 2019. december 5-én Magyarország NATO tagságának 20. és a Genfi Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából az MPVSZ előadótermében.

A konferencia célul tűzte ki a megemlékezést a Magyar Tudomány Ünnepéről hazánk NATO tagságának és a Genfi Egyezmények ratifikálásának évfordulói kapcsán, e kiemelkedő események hatásairól országunk biztonságára, szervezeteink feladatrendszerére. Cél továbbá felidézni a csatlakozásunk lépéseit, az abban szereplők tevékenységét, a Genfi Egyezmények jelentőségét a fegyveres összeütközések időszakában az emberiség, így hazánk lakosságának oltalmazása érdekében. Végül mindezek alapján megvitatni a levonható tanulságokat a honvédség és a polgári védelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem, a társadalmi szervezetek jövőbeli kapcsolatának továbbfejlesztése érdekében.

Dr. habil. Endrődi István ny. tű. ezredesaz MPVSZ elnöke vezetésével 16 színvonalas előadás hangzott el a témában.

A NATO feladatai napjainkban.  Prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, az MHTT elnöke  A BM OKF feladatai a Genfi Egyezmények II. sz. kiegészítő jegyzőkönyvéből adódóan.  Dr. Tóth Ferenc tű. ddtbk. a BM OKF országos pv. főfelügyelője

 1. Magyarország NATO csatlakozásának előkészítő feladatai. Orovecz István ny. pv. vezérőrnagy, a PVOP volt országos parancsnoka
 2. A korszerű iparbiztonság feladatai Magyarország NATO tagságával kapcsolatban.  Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, az NKE RTK KVI igazgatója
 3. A NATO és a magyar polgári védelem, a NATO katasztrófa segély nyújtása.
 4. Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy, az MHTT Kv.- és Pv. Szakosztály elnöke
 5. A Magyar Honvédség technikai fejlesztése a NATO tagságunk tükrében. Dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok az MKLE elnöke
 6. A rendvédelmi szervek szerepe a NATO tag országunk nemzetbiztonsági kérdéseiben. Dr. habil. Endrődi István tű. ezredes, az MPVSZ elnöke
 7. A Genfi egyezmények és az előzmények.  Dr. Petrányi Győző akadémikus, az MKE elnöke
 8. A NATO tag országok árvízi védekezési lehetőségei fegyveres összeütközések időszakában. Dr. Varga Miklós ny. vízügyi államtitkár, mb. miniszter, az MKE alelnöke
 9. Védelmiipari termékek fejlesztése a NATO csatlakozás tükrében  Zsitnyányi Attila a Magyar Védelmiipari Szövetség elnöke
 10. A NATO és a tudomány, a NATO tudományos stratégiáinak elemzése. Dr. Ráth Tamás ny. ezredes, a VIK kuratórium tagja, a HTI nyugalmazott főigazgatója.
 11. A Vöröskereszt tevékenysége a Genfi Egyezményekkel összefüggésben. Dr. Sáfár Brigitta a Magyar Vöröskereszt országos katasztrófavédelmi szakmai vezetője
 12. A 150 éves magyar tűzoltóság együttműködése a magyar polgári védelemmel.    Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának igazgatója
 13. A DARANET nemzetközi árvízi program aktualitásai. Leskó György ny. pv. alezredes az MPVSZ DARANET koordinátora
 14. A Genfi Egyezmények változásai a nemzetközi jog tükrében. Dr. Scweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes, az MHTT Belügyi Szakosztály elnöke
 15. Az egészségügyi polgári védelmi szervezetek munkája NATO tagságunkból adódóan.  Csatai István ny. pv. alezredes, az MPVTE elnöke
821407