Hírek


Filmklub
2017. november 06. 08:08
Októberi Filmklub

Tűzoltó sírok a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben

 

 

Október 31-én délután, rendhagyó Filmklub keretében, a Fiumei Úti Nemzeti Sírkert tűzoltó sírjait látogattuk meg. Maroknyi lelkes csapatunk Peterman József Attila ny. tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos vezetésével vágott neki a több mint kétórás sétának. A múlt legendás fővárosi tűzoltó parancsnokai és hivatásuk gyakorlása közben hősi halált halt tűzoltók nyughelyénél róttuk le kegyeletünket néma főhajtással, mécses gyújtásával. Az ezredes úr tetteik elmondásával, érdekes történetekkel idézte fel mindnyájuk emlékét. Így tudhattuk meg, hogy egyik fővárosi tűzoltó parancsnokunk angol származású dédapja fontos szerepet töltött be a Lánchíd építésénél, vagy, hogy a Nemzeti Tornatanító Képezde első igazgatója a Pesti Torna- és Tűzoltó Egylet egyik alapító tagja is volt.

Feltűnt, hogy a sírok gondozottak az eltelt akár több mint egy-másfél évszázad ellenére is. Peterman József Attila elmondta, hogy mindez az XIII. Kerületi Hagyományőrző Tűzoltó- És Sport Egyesület érdeme, akik hosszú évek óta önzetlenül végzik a sírok felújítását, karbantartását. Vezetőjük, aki egyben Újpest tűzoltó parancsnoka, Béres Ferenc alezredes úr. Köszönet nekik!

Dr. Berki Imre, múzeumunk igazgatója és Béres Ferenc alezredes minden évben, Mindenszentekkor megkoszorúzza az általunk is meglátogatott tűzoltó sírokat. Ezúttal a két program találkozott, néhány nyughelyen együtt gyújtottuk meg mécseseinket.

Sétánk vége felé az egyik sírnál érdekes találkozásnak voltunk részesei. Egy Németországban élő hölgy mécsest gyújtott 1925-ben hősi halált halt tűzoltó ükapja emlékére. Elmondta, hogy minden évben eljön…, ehhez úgy gondolom, nem kell kommentár.

A temetőből kifelé ballagva talán mindnyájan elgondoltunk azon, hogy az ember csak akkor hal meg igazán, ha elfelejtik. A meglátogatottak megérdemlik, hogy nagyon sokáig emlékezzenek rájuk!

Vissza