Hírek


Filmklub 2018. szeptember 25.
2018. szeptember 28. 11:57
Egy polgári védelmi szakember elévülhetetlen érdemei

A nyári szünetet követő első Filmklubunk előadója Csatai István nyá. pv. alezredes úr méltó helyen és körülmények között emlékezett meg Dr. Pataky Ivánnak a polgári védelmi szakterületen végzett kiemelkedő munkájáról, szakmai és tudományos tevékenységéről, publikációiról. Aki aktív tagja volt a Honvédelem, a Honvédségi Szemle, a Hadtudományi Társaság és a Magyar Polgári Védelem Szerkesztőbizottságának, valamint az MPVSZ alelnökeként 1992-től öntevékenyen bekapcsolódott a lakosság felkészítésének folyamatába, ami fő feladatát képezte. Tudományos tevékenysége kapcsán részt vett a Kiss Károly Hadtudományi Klub, a Magyar Hadtudományi Társaság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség megalakításában. Lelkes hallgatóságunk soraiban ismét felbukkantak az eddig megszokott kedves arcok - szerencsére rájuk mindig számíthatunk - és valószínű a témának köszönhetően újabb érdeklődők is ellátogattak hozzánk. Csatai úr előadásában tapasztalható volt a bemutatott személy iránt érzett mérhetetlen tisztelete és szakmai elismerése, amivel számunkra is közelebb került dr. Pataky Iván emberközpontú egyénisége.

Ebben a tartalmas másfél órában természetesen a közönség soraiban a legnagyobb érdeklődést „A Vonakodó Szövetséges” című könyvének bemutatása váltotta ki. A jól felépített előadással visszautazhattunk az időben és felidézhettük az 1968-as „prágai tavasz” történetét, a korabeli magyar és nemzetközi politikai közéletet és történelmi hátteret.

 

Vissza