Hírek


A kárhelyszíni elsősegélynyújtásról a Filmklubban
2017. február 01. 10:57
A mostoha időjárás ellenére is megtelt kedd délután a múzeum Nagyterme, igen sokan voltak kíváncsiak a kárhelyszíni elsősegélynyújtás, másképpen a Disaster Medic mibenlétére.

Mint vendégeinktől Kirov Attila tű. őrnagytól, az Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési szakcsoport vezetőjétől, Szirmai István tű. századostól, és Leitner Béla tű. főtörzs zászlóstól később megtudtuk, nagy elánnal folynak az előkészítő műveletek, felkészítések, gyakorlatok, hogy a készenléti beavatkozói állományt szakszerűen felkészíthessék a kárhelyszíni elsősegélynyújtásra. Ennek érdekében három lépcsős tanfolyamot szerveznek, amely az első, alapszintű nyolc órás felkészítést követő második szintű, két hetes képzés során olyan alapos képzésben részesülnek az arra vállalkozók, hogy a megszerzett tudás birtokában képesek legyenek a sérültek megfelelő elsődleges ellátására. A cél, hogy minden egységben legyen olyan „medic” személy, aki képes a mentők megérkezéséig segíteni a sérülteknek. A harmadik szint az instruktorok képzése. Az egészségügyi végzettséggel rendelkezők három napos oktatás keretében gyakorlati feladatokat oldottak meg, kiképezték őket az oktatási feladatok ellátására, majd  a sikeresen letett szigorú vizsga után – tizennyolcukra -  vár a feladat, hogy az országosan megszervezett tanfolyamokon ők végezzék a további képzéseket. Mint Kirov Attilától és két munkatársától megtudtuk, a medic képzés szinte minden területre kiterjed, magában foglalja a mélyből, a magasból mentést, de a zárt, füsttel telített helyiség felderítési módszereit, az innen történő sebesültek mentési módját. Kiemelt szerepe van a társ mentésének, illetve ennek szakszerű, pontos elsajátítására. Teljes részletességgel beszéltek ezek megvalósításáról, az esetben, amennyiben a mentéshez valamilyen speciális eszköz áll rendelkezésükre, vagy amikor kizárólag a málhában szereplő felszerelésekkel számolhatnak, így saját kreativitásukra, ötletességükre hagyatkozva kell megoldani a feladatot. Képek, videók segítségével számoltak be a katonasággal, illetve rendőrséggel közös gyakorlatukról, megvilágítva a tűzoltóság saját medic csapatának fontosságát, hiszen számos esetben a mentők nem, vagy csak később juthatnak el azokra a bevetési területekre, ahol életet menthet a szakértelemmel felvértezett tűzoltó, az elsődleges egészségügyi beavatkozás, míg a mentőknek átadják a sérültet.

Az előadók, elmondásuk szerint, őszintén bíznak benne, hogy mielőbb megvalósul a komplex terv, megtörténik az arra alkalmas tűzoltók közül megfelelő létszám minőségi kiképzése. Ennek érdekében óriási munkát végeznek, és a módszertani feladataik elvégzése mellett, lehetőségük szerint hirdetik, propagálják ennek fontosságát. A Filmklub közönsége is átérezte elszántságukat a nemes feladat iránt, és ennek megfelelő tapssal jutalmazta a nagyszerű előadást.

 

Vissza